Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bescherming van de consument en de persoonsgegevens

 

Consumentenbescherming

 

In 2014 heeft een nieuwe reglementering, AssurMiFID genaamd, het daglicht gezien in de verzekeringssector.

Hiermee moeten uw belangen beter worden beschermd gedurende de volledige procedure van onderschrijving en beheer van uw contracten alsook bij de schadegevallen en de vereffeningen van uw levensverzekeringencontracten.

Reglementering MiFID

  

Segmenteringscriteria

 

Voortaan zijn de voorwaarden van segmentatie strikt omschreven. Het doel is de verzekeringsnemer en verzekerde te beschermen tegen elke vorm van willekeurige ongelijke behandeling

Segmenteringscriteria

 

Belangenconflict

 

Allianz voert intern een algemeen beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

Uitreksels uit het preventiebeleid van belangenconflicten

 

Persoonsgegevensbescherming

 

Allianz hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens.

Bescherming van de persoonsgegevens​​